اخبار

مولتی بیم Seabed SPLMS

شرکت Seabed اولین سیستم مولتی بیم کوچک یکپارچه در دنیا را معرفی می کند که می تواند با جعبه حمل و نقل کوچک به آسانی با پروازهای مسافری به محل پروژه انتقال یابد.
SPLMS برای پروژه هایی که به حمل و نقل آسان، نصب و راه اندازی فوری و سریع با کمترین چالش لجستیکی نیاز دارند، ایده آل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید