مأموریت های ما

 • check
  ارائه خدمات سرویس و نگهداری، تأمین و فروش، تعمیرو پشتیبانی فنی تجهیزات هیدروگرافی و ROV
 • check
  تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان و اولویت دادن به درخواست های مشتریان
 • check
  ارائه با کیفیت ترین و کامل ترین پشتیبانی فنی

چشم انداز پیش رو

 • check
  بزرگترین شرکت مرجع خدمات فراساحلی در سراسر کشور
 • check
  توسعه و تولید تجهیزات روز دنیا در بخش هیدروگرافی و ROV
 • check
  صادرات خدمات و محصولات فراساحلی به خارج از کشور

ارزش های ما

 • check
  تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف
 • check
  ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان مدیران و کارکنان
 • check
  پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات شرکت
 • check
  خلاقیت و نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات
 • check
  احترام به حقوق کارفرما و تلاش مجدانه در ایفای آن
 • check
  فرآیندگرایی در راستای ماموریت،چشم انداز و اهداف و استراتژیهای شرکت
 • check
  کارآیی و اثربخشی فعالیتها و فرآیندها
 • check
  اهمیت دادن به تامین مالی، سلامت، رفاه و رشد و تعالی کارکنان
 • check
  یادگیری و بهبود مستمر در روش های نوین و افزایش کیفیت خدمات جهت ثبات در تصمیم گیریها و موفقیت پایدار