مشاوره، تأمین و اجرای پروژه های ROV سرویس و نگهداری سیستم های بازرسی ایکس ری و گیت وی تعمیر، سرویس و نگهداری سیستم های بازرسی ایکس ری و گیت وی نماینده رسمی محصولات دریایی Hi-Target مشاهده محصولات سیستم مانیتورینگ لایروبی پروژه های ژئوفیزیک و هیدروگرافی عملیات نصب و بازرسی فراساحلی