اخبار

دومین رویداد فناوری و کارآفرینی دریایی – دانشگاه شهید بهشتی – شهریور 1402

در این رویداد ضمن شرکت در کارگاه های آموزشی دریایی با شرکت های فعال در صنایع دریایی، بنادر و سواحل دیدارهای دو جانبه و مذاکرات و گفتگوهای فنی و اقتصادی انجام پذیرفت. همچنین با غرفه های دانش بنیان و نیروهای فعال و جوان در زمینه فناوری های نوین، همفکری و هم اندیشی صورت پذیرفت. موضوعاتی همچون هیدروگرافی سواحل و بنادر،رسوب سنجی و بسی متری و تهیه توپوگرافی بستر، سیستم های لایروبی و مانیتورینگ و نیاز های بروز فناوری و کارآفرینی دریایی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید