اخبار

بیست و چهارمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

                                      بیست و چهارمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

بیست و چهارمین نشست ارائه دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران روز سه شنبه سوم دی ماه 98 با حضور مدیران و کارشناسان و محققان بخش آب و سخنرانی صاحب نظران با محوریت محیط زیست از ساعت 8 الی 13 در محل شرکت برگزار گردید. در این نشست ضمن بررسی آخرین دستاوردهای پژوهشی از شرکت های برتر و پژوهشگران نمونه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

شرکت مایا صنعت آریا با حضور در این جشنواره و معرفی محصولات جدید این شرکت در راستای انجام هوشمند مدیریت منابع آب، راه حل های فناورانه و مبتکرانه ای را به مدیران و مجریان طرح های شرکت مدیریت منابع آب ارائه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید