اخبار

اولین به آب اندازی نسل جدید شناور هوشمند بدون سرنشین هیدروگرافی کوشا پلاس

با فراگیر شدن بهره برداری از شناورهای بدون سرنشین جهت انجام مأموریت های دریایی و سطحی در جغرافیای آبی کشور و با توجه به افزایش درخواست های دستگاه های متولی منابع آب و نیرو در سدها، مخازن، دریاچه ها جهت استفاده از فناوری شناورهای هدایت پذیر کنترل از راه دور (شهپاد)، گروه تولید و تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان مایا صنعت آریا اقدام به رونمایی از نسل جدید شناور کوشا با فناوری و امکانات بروز شده نموده است. تغییرات سیستم کنترل و ارتباط رادیویی، افزایش مانورپذیری و چابکی شناور، نصب سیستم هدایت خودکار، سازه کمکی جانبی جهت نصب سنسورها و تجهیزات بیشتر به روی بدنه را می توان از ویژگی های جدید کوشا پلاس برشمرد.

دیدگاهتان را بنویسید